در نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید اسناد حسابداری در بخش های مختلف به صورت خودکار ثبت می شود.یکی از این بخش ها بخش وام است که به شامل گروه وام ، وام و اقساط می شود.

در بخش گروه وام اطلاعات پیش فرض وام ثبت می شود و در هنگام ثبت وام از این اطلاعات جهت تسریع در انجام عمللیات ثبت وام ، عدم بروز اشتباه و همچنین کنترل دسترسی کاربران استفاده می شود.این اطلاعات شامل :

سرفصل معین گروه وام : جهت ثبت سرفص تفصیلی برای وام و انجام عملیات حسابداری مربوط به ثبت وام و پرداخت اقساط

کد گروه وام : ای کد ضمن دسته بندی وام ها در نرم افزار به ابتدای کد وام اضفه شده و موجب شناسایی بهتر وام ها از طزیق کد .ام می شود.

کارمزدها ،سودها و دیرکرد ها : تعیین سود ها و کارمزد ها و همچنین دیر کرد ه تعداد دلخواه و فرمول های محاسبه دلخواه.

بیشترین و کمترین مبلغ مجاز برای گروه وام

تاریخ سررسید اولین قسط

حداکثر و حداقل تعداد اقساط

در هنگام ثبت وام به صورت خودکار یک سرفصل تفصیلی ،زیرمجموعه سر فصل معین تعیین شده در گروه وام ایجاد می شود وامور حسابداری مربوط به این وام به وسیله این سر فصل تفصیلی انجام می شود.در سند حسابداری ثبت وام سرفصل تفصیلی وام به مبلغ وام بدهکار می شود .

کارمزد و سود : به دو صورت در سند حسابداری ثبت می شود.

  • سود و کرمزد وام : که در هنگاه ثبت وام محاسبه شده از مبلغ ولم کسر شده و سرفصل سود و کارمزد اضافه می شود.
  • سود و کارمزد قسط : در پرداخت قسط محاسبه شده و در سند حسابداری قسط ثبت می شود.

دیرکرد : در هنگام پرداخت قسط با توجه به تاریخ پرداخت قسط مدت دیر کرد ، به صورت خودکار محاسبه شده و مبلغ دیرکرد به صورت خودکار محاسبه شده و به مبلغ قسط اضافه می شود.

 

به عنوان مثال ثبت سند حسابداری یک وام ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با کارمزد وام ۵۰۰۰۰ ریال به این صورت است.

سرفصل بدهکار بستانکار
سر فصل تفصیلی وام ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۰
سرفصل کارمزد وام ۰ ۵۰۰۰۰
صندوق  ۰ ۹۹۵۰۰۰۰

جزئیات بیشتر در مورد نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید

نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید
1 Likes
9824 Views

You may also like

ارسال دیدگاه

لطفا نام را وارد کنید یک ایمیل معتبر وارد کنید. لطفا دیدگاه را وارد کنید.