گروه حساب برای گروه بندی حسابها و همچنین برای تعیین حساب معین در حسابداری حساب ها در نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید کاربرد دارد.
برای مشاهده ی گروه حساب ها به منو اصلی – حساب -گروه حساب ها مراجعه نمایید.
در پنجره گروه حساب می توانید عملیات اضافه ، ویرایش و یا حذف گروه حساب را انجام دهید.
هر گروه حساب شامل کد ، نام و یک سرفصل معین می باشد. کد گروه حساب یک شماره یکتا می باشد که برای تعین شماره حساب های مربوط به این گروه حساب استفاده می شود.سرفصل معین گروه حساب جهت ثبت خودکار سرفصل تفصیلی حساب در حسابداری می باشد.برای تعیین سرفصل معین برای یک گروه حساب می بایست قبلا یک سرفصل معین ثبت شده باشد.
حذف یک گروه حساب در صورتی ممکن می باشد که هیچ حسابی مربوط به این گروه حساب قبلا ثبت نشده باشد.

نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید

1 Likes
1952 Views

You may also like

Comments are closed.