هزینه ساخت نرم افزار سفارشی برای هر پروژه نرم افزاری متناسب با تکنولوژه ها و ابزارهای بکاررفته،میزان ورود و خروجی ،کاربران،و سایر امکانات مورد نیاز ،متغیر می باشد. با مراجعه و درخواست ساخت نرم افزار سفارشی و ارائه ی خواسته ها ،متخصصان اقدام به برآورد زمان مورد نیاز انجام پروژه ، میزان نیروی انسانی مورد [...]
نمایش بیشتر...