در نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید اسناد حسابداری در بخش های مختلف به صورت خودکار ثبت می شود.یکی از این بخش ها بخش وام است که به شامل گروه وام ، وام و اقساط می شود. در بخش گروه وام اطلاعات پیش فرض وام ثبت می شود و در هنگام ثبت وام از این [...]
نمایش بیشتر...

جهت ثبت وام در نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید با مراجعه به منوی وام و انتخاب گزینه ثبت وام ،پنجره ثبت وام جدید باز می شود. ابتدا گروه وام مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس مشتری مورد نظر خودرا انتخاب نمایید. کد وام با توجه به گروه وام به صورت خودکار تولید می شود.می [...]
نمایش بیشتر...

در نرم افزار صندوق قرض الحسنه فردید امکانات کاملی جهت مدیریت وام ها و اقساط گنجانده شده است.سود ها به سورت سود وام ، سود قسط و دیر کرد ثبت وبه صورت خودکار با توجه به فرمول انتخابی و مقادیر دلخواه محاسبه می شود.سود وام در هنگام ثبت وام محاسبه شده و از مبلغ پرداختی [...]
نمایش بیشتر...